Triadome

Familie opstelling

Familieleden hebben -vaak verborgen of niet uitgesproken- verwachtingen van, naar en over elkaar. Verwachtingen die met regelmaat leiden tot teleurstellingen die zo groot kunnen zijn en zo’n invloed op ons leven.

FAMILIE OPSTELLING

Wie we ook zijn, waar we dan ook geboren worden, hoe onze levens zich ook ontwikkelen: we dragen allemaal één gemeenschappelijk “lot”: een ieder van ons maakt deel uit van een familie: ons hele leven lang!

Het “lidmaatschap” van de familie waar we in geboren zijn vergezelt ons gedurende ons hele leven. Het “lidmaatschap” is onverbrekelijk en niet opzegbaar.

Een familie is een systeem waarvan de leden diep verbonden zijn en zullen blijven met elkaar, soms tegen wil en dank van de leden.

DIT FAMILIESYSTEEM STREKT ZICH OVER MEERDERE GENERATIES UIT.

Familieleden hebben -vaak verborgen of niet uitgesproken- verwachtingen van, naar en over elkaar. Verwachtingen die met regelmaat leiden tot teleurstellingen die zo groot kunnen zijn en zo’n invloed op ons leven en dat van de andere familieleden hebben dat we kunnen spreken van “verstrikkingen”.

‘Verstrikkingen” echter kunnen hun oorsprong ook hebben gevonden in de generatie familieleden die ons voorging.

Deze “verstrikkingen” nemen wij vanuit ons familiesysteem mee naar allerlei situaties waarin wij gedurende de rest van ons leven ons in bewegen. Op alle terreinen en met alle consequenties, beperkingen, onmogelijkheden en teleurstellingen van dien.

Bert Hellinger ontwikkelde een methode om beter om te gaan met deze “verstrikkingen”. De door hem ontwikkelde methode draagt de naam: “Familieopstellingen”.

Binnen elke familie zijn verborgen dynamieken werkzaam. Veelal beperken deze verborgen dynamieken een goede voortgang van ons eigen leven.

Relatieproblemen, depressie, angst, woede, het “gevoel nergens bij te horen” zijn thema’s die door het werken met familieopstellingen verhelderd en beter “gedragen” kunnen worden vanuit ervaren inzicht.

DEELNEMERS AAN EEN OPSTELLING ZIJN GEEN FAMILIELEDEN VAN ELKAAR.

Wel worden zij binnen de opstelling “representanten” ofwel “plaatsvervangers” van familieleden die door de hulpvrager of hulpvraagster worden opgesteld.

Elke deelnemer stelt naar aanleiding van het eigen thema zijn of haar familieleden op. Vervolgens zal het proces dat ontstaat leiden tot een diepgaande ervaring, zowel voor degene die de hulpvraag stelt als wel door degenen die de familieleden representeren.

Het meewerken aan een opstelling van een ander is tevens een diepgaande ervaring waarin ook verheldering naar aanleiding van eigen vragen ervaren kan worden.

Iedereen maakt deel uit van een systeem. Systemisch werken gaat uit van een breder perspectief dan een familiesysteem. Omdat ieder mens nu eenmaal deel uitmaakt van een familie wordt vaak gesproken over familieopstellingen. Er zijn echter nog veel andere soorten systemen. Bijvoorbeeld: de organisatie waar u werkt, de school waar u op zat, de sportclub waar u lid van bent en natuurlijk ook de familie waartoe u behoort. Allemaal systemen waarvan u deel uitmaakt met elk hun eigen energie. Het is juist die energie waar we geen zeggenschap in hebben en toch een diepgaande invloed op onze persoonlijke ontwikkeling van ondervinden.

Daarom wordt in een opstelling datgene zichtbaar wat nog niet gezien was. Hierdoor krijgt de cliënt inzicht op welke manier hij ten aanzien van zijn klacht of probleem met het betreffende systeem verbonden is. Het zien van het verloop van de opstelling en het ervaren van de helende werking van een systeem in balans geeft kracht en inzicht. Dit zorgt voor een werking op een dieper niveau dan we ons bewust zijn. De energie gaat weer stromen. Er komt een nieuwe beweging op gang. Hierdoor ontstaat ruimte voor verandering, acceptatie van “dat wat er is” en rust.

Naast een groepsopstelling kan een individuele opstelling net zo effectief zijn als opstellingen in groepen, en ook dezelfde thema’s kunnen uitgewerkt worden. Alleen de manier van werken is anders. Een individuele opstelling vindt namelijk plaats bij mij in de praktijk, en we doen het samen. Jij en ik, en niemand anders.

Er zijn kortweg twee werkvormen: Ofwel we werken alleen met objecten als representanten (bijvoorbeeld stenen, blokjes of poppetjes), ofwel we leggen gekleurde matjes op de plaatsen van de representanten in de ruimte, waarop we dan om beurten plaats kunnen nemen in de rol van representant. Ikzelf zal dan dus afwisselend de rol van begeleider en representant op me nemen. De eerste manier geeft veelal diepe, nieuwe inzichten, terwijl de tweede manier meer toegang tot verandering op zielsniveau geeft.