Triadome

Werkwijze

Een vrijblijvende kennismakingsgesprek is een aparte afspraak, is kosteloos en  duurt maximaal 30 minuten. De kennismaking is geen intake en geen onderdeel van de therapie.

Kennismakingsgesprek

Een vrijblijvende kennismakingsgesprek is een aparte afspraak, is kosteloos en  duurt maximaal 30 minuten. De kennismaking is geen intake en geen onderdeel van de therapie.

 

 

Hoe lang duurt de therapie?

De duur van de therapie varieert van enkele sessies tot een intensief proces waarbij je langere tijd in therapie bent. Dit hangt af van het probleem waar je aan wilt werken, en hoe ingewikkeld het probleem is. Eén sessie duurt gemiddeld 1 à 1½ uur.

 

Tarieven

De kosten van een consult of intake zijn:

Hypnotherapie: Individueel consult of intake:  €85,- per uur.

Hypnotherapie is vrijgesteld van BTW.

 

Vergoeding

Hypnotherapie (van NBVH-leden) wordt vaak gedeeltelijk vergoed uit het aanvullende pakket van zorgverzekeraars en de vergoeding gaat niet ten koste van het eigen risico.

Er is geen verwijzing nodig van de huisarts.

De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar en per pakket.

 

Wil je weten hoe dit voor jou is geregeld?

Check dan je verzekeringspolis of kijk op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie. Op deze website van zorgwijzer staat een actueel overzicht van de vergoedingen door de diverse zorgverzekeraars. Let hierbij goed op de gestelde voorwaarden.

Voor de zekerheid kan je vooraf informeren bij jouw zorgverzekeraar.

Vermeld bij telefonisch informeren altijd mijn AGB-zorgverlenerscode 090033985 en NBVH registratiecode 06009.

 

Tips

U kunt de gemaakte kosten voor therapie, wanneer u niet voor vergoeding in aanmerking komt, als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte opvoeren.

Coaching voor particulieren is mogelijk te vergoeden via je werkgever in het kader van talentontwikkeling/opleidingsbudget of in het kader van stress- en burn out preventie om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Neem hiervoor contact op met je werkgever of Arbo-arts.

De inhoud van het traject blijft tussen ons.

 

Als ondernemer / ZZP’er kun je de zakelijke coaching opvoeren als bedrijfskosten. Informeer hiervoor bij je accountant of belastingconsulent.

 

In een aantal gevallen is vergoeding ook mogelijk via de regeling sociale bijstand van de sociale dienst. Dit geldt niet alleen voor uitkeringsgerechtigden. Ook werkenden kunnen hierop een beroep doen.

 

Verantwoordelijkheid

Cliënt(e) blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te nemen beslissingen daarover.

Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt(e) om Triadome juist te informeren over alle zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand van de cliënt(e) betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessies.

Indien de cliënt(e) minderjarig is dient de samenwerkingsafspraak ondertekend te worden door de ouder(s) of verzorger(s) van de cliënt(e). Met die ondertekening wordt door de ouder(s)/verzorger(s) toestemming verleend om de minderjarige individuele therapie te laten volgen.

 

Registratie

Als registertherapeut heb ik onder andere een vierjarige geaccrediteerde vervolgopleiding opleiding voltooid en voldoe ik aan eisen van de NBVH op het gebied van intervisie, nascholing en inrichting van de praktijk.  Op die manier wordt de kwaliteit van de aangeboden  therapie gewaarborgd.

Als zorgverlener ben ik aangesloten bij de NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten) als registertherapeut met licentienummer 06009.

De regels van deze beroepsvereniging zijn op mij als zorgverlener van toepassing.  [www.hypnotherapie.nl ]

Daarnaast ben ik als zorgverlener geregistreerd bij de stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) met licentienummer 403331R [ www.rbcz.nl ]

Daarmee val ik als zorgverlener onder het tuchtrecht bij TCZ. [ www.tcz.nu ]

Conform de Wkkgz  ben ik als zorgverlener geregistreerd bij de geschilleninstantie van de SCAG (www.scag.nl) lidnummer 16391.

 

Bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars Vektis staat mijn praktijk geregistreerd met AGB-zorgverlenerscode 90033985 en praktijk-AGB-code 90012972.

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk geregistreerd onder KvK nummer 90201845.

Klik voor meer informatie op onderstaande logo’s.